NEVIDLJIVA PREPREKA ZA ISCJELJENJE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
PROUČAVANJE > VIDEO
Nevidljiva prepreka za iscjeljenje
Derek Prince

Kada sam završio sa svojom porukom, stajao sam iza propovjedaonice, i u potpunosti nisam znao što ću sljedeće učiniti. I tada sam vidio familiju u prednjim sjedalu sa moje lijeve strane – otac, mater i kćerka tinejdžerka. Dok sam gledao u njih osjetio sam da je Duh Sveti rekao: postoji prokletstvo na toj familiji. Ja nisam propovijedao na tu temu, niti sam razmišljao o tome, i nisam točno znao što da činim u vezi toga, tako sam čekao i ponovo mi je jasno došlo: postoji prokletstvo na toj familiji. Onda sam prišao ocu i rekao: gospodine vjerujem da mi je Bog pokazao kako se nalazi prokletstvo nad tvojom familijom. Želiš li da vas oslobodim od toga (prokletstva) u ime Isus?  Zaista nisam imao iskustva, nego sam se samo kretao u vjeri. Odmah, on je rekao da. Poslije sam saznao od njega da su događale mnoge katastrofalne stvari u njegovom životu, i životu njegove familije, i on je prihvatio činjenicu da se nalaze pod prokletstvom. Tada sam molio kratku jednostavnu molitvu na glas, oslobađajući familiju od prokletstva.
Kada sam rekao u Isusovo ime, postojala je vizualna fizička reakcija u svakom članu familije, iako nisam niti jedno od njih dodirivao. Tada sam napravio korak unazad i primijetio da je njihova kćer tinejdžerka imala jednu nogu u gipsu od vrha bedra do nožnih prstiju. Vratio sam se nazad i upitao ga: želite li da se pomolim za izlječenje noge vaše kćerke? On je odmah rekao da, i nastavio: moraš znati da je ona slomila istu nogu tri puta i 18 mjeseci, i doktor je rekao da noga neće zacijeliti. Znate, ako bih danas čuo da je netko slomio istu nogu tri puta u 18 mjeseci, ne bih sumnjao da je na djelu prokletstvo, ali to je bilo nešto novo za mene. Rekao sam: sve što mogu učiniti je uzeti nogu u moje ruke i reći jednostavnu molitvu. To je ono što sam učinio. Nekoliko tjedana nakon toga dobio sam pismo od čovjeka, u kojemu mi se zahvaljivao, govoreći specifično: kada se vratio sa kćerkom doktoru u kliniku da naprave rendgensko snimanje, rendgenske snimke su pokazivale da je noga bila izliječena. I kratko nakon toga gips je bio skinut sa noge. Dok sam razmišljao o tome, ovo sam shvatio: prokletstvo koje mi je Bog pokazivao da se nalazilo nad familijom, bila je prepreka da se očituje izlječenje noge njegove kćeri. Sve dok se ta prepreka (prokletstvo) nije uklonila. Molitva za izlječenje njene noge ne bi bila djelotvorna. Ovo je princip koji sam vidio stotinu puta: prokletstvo nad familijom ili nad individualcem može biti nevidljiva prepreka koja drži sa strane blagoslove koje je Bog namijenio tim ljudima da ih imaju.
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj