6. IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA IMOVINE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
na osnivačkoj sjednici Skupštine udruge KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE, održanoj dana 16. veljače 2023. godine, usvojen je

KRŠĆANSKE UDRUGE DEREK PRINCE

6. IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 25.

Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
- novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti
- financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i  područne samouprave te fondova
- pokretne i nepokretne stvari
- druga imovinska prava.

Članak 26.

Udruga stječe imovinu od:
- dobrovoljnih priloga i darova;
- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
- uplate članarina, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora;
- drugih izvora sukladno zakonu;

Udruga može ostvariti dobit u obavljanju djelatnosti, ali se ista mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge.

Članak 27.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj