KRŠTENJE DUHOM SVETIM - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
PROUČAVANJE > VIDEO
Krštenje Duhom Svetim
Derek Prince

Gospodine Isuse Kriste, ja vjerujem da si Ti Sin Božji i jedini put do Boga. Da si umro na križu za moje grijehe, i ponovo se digao od mrtvih. Ja ispovijedam bilo koje grijehe koje sam počinio. Pouzdajem se u Tebe da mi Ti opraštaš i čistiš me u svojoj dragocjenoj krvi. Hvala Ti što to činiš. I sada Gospodine Isuse ja Ti dolazim kao mom krstitelju u Duhu Svetom. Ja se otvaram Tebi, i počinjem piti od tvoga Duha kojega Ti već izlijevaš na mene. Recimo to ponovo: počinjem piti od tvoga Duha, kojega Ti već izlijevaš na mene. Ja se pouzdajem u Tebe Gospodine da ćeš mi dati tako da ću prelijevati. Vjerom ja Ti se za ovo zahvaljujem sada u ime Isusa. Amen.
Sada počnite piti, tako je. Nemojte gledati u mene, ja nisam krstitelj. Samo prepustite svoj jezik i počnite govoriti, ne morate vikati. Ali trebate govoriti dovoljno tečno tako da možete znati da ste progovorili. Nekolicina od vas već govori. Daj samo mali glas. Većina ljudi oko mene mislim da već govore. Čovjek sa pitanjem sada tečno govori. Sada si uzmite vremena da uživate u Gospodinu. Zaboravite svoje probleme, zaboravite svoja pitanja, i samo se prepustite. Prepustite se Gospodinu kroz ovo iskustvo. Hvala Ti Gospodine Isuse. Hvala ti Gospodine Isuse. Tako je. Ako se malo uzbudite, mi ćemo to razumjeti. Hvala Ti Gospodine. Hvala Ti Isuse. Sad vi komunicirate sa Gospodinom direktno. Vaš sveti Duh (kroz vas) moli direktno Gospodinu. On više ne mora ići kroz usko grlo vašeg malog uma. Vaš duh je slobodan da komunicira sa Bogom. Hvala Ti Gospodine. Hvala Ti Isuse. Hvala Ti. To je u redu. Opusti se. Hvala Ti Gospodine Isuse.
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj