5. PREDSJEDNIK UDRUGE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:

STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"

5. PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 22.


Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik:

- zastupa Udrugu;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine;
- rukovodi radom Skupštine;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj